Op de planning voor de volgende maanden:

Maandag 8 november          Koken voor mannen les 2

Zaterdag 13 november        Lekker koken 1 (6-10j)

Maandag 15 november        Grootouderfeest

Zaterdag 20 november        Workshop reanimatie en gebruik AED

Donderdag 25 november     Toen geluk nog heel gewoon was

Zaterdag 27 november        Lekker koken 2 (6-10j)

Maandag 6 december          Koken voor mannen les 3

Zaterdag 11 december        Start lessenreeks kleuterzwemmen

Zaterdag 11 december        Lekker koken 3 (6-10j)

Zondag 16 januari 2022      Ontbijtbuffet 

Maandag 17 januari            Koken voor mannen les 4

Zondag 13 februari             Armbandjes maken

Maandag 14 februari           Koken voor mannen les 5

Zaterdag 5 maart               Tweedehandsbeurs

Maandag 14 maart             Koken voor mannen les 6

Vrijdag 18 maart                Bezoek aan het trammuseum

Zaterdag 19 maart             Start lessenreeks kleuterzwemmen

Maandag 18 april               Paaseieren rapen

Zaterdag 23 april               Koken voor mannen: Lady’s Night

juli+augustus                    Fietszoektocht

kalender 2021

Zin om te helpen in afdeling Deurne-Zuid?

Heb je interesses die je wil delen met anderen; via de Gezinsbond kan je deze activiteit uitwerken voor een breder publiek.

In ons bestuur zouden we graag meer bestuursleden hebben met jonge kinderen (0-10 jaar) om kinder-en gezinsactiviteiten mee uit te werken. We zoeken ook vrijwilligers die tijdens onze activiteiten in Het Huis van het Kind beurtelings aanwezig kunnen zijn en iemand om het contact te onderhouden met de handelaars in onze buurt die bondskorting geven. Al onze bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Geïnteresseerden nemen contact op via luc@vanocken.eu of 03-321.28.02.

Zin om te helpen bij onze activiteiten in Deurne-Zuid?

Voor onze grote activiteiten (zoektochten, samenwerkingen met buurtorganisaties, tweedehandsbeurs, grootouderfeest, ontbijtbuffet, ...) hebben wij telkens vele helpende handen nodig voor uiteenlopende taken.

Wil je helpen? Neem dan contact op via luc@vanocken.eu of 03-321.28.02.

Al onze bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.