Algemene voorwaarden van de tweedehandsbeurs in Deurne-Zuid

Algemene voorwaarden van de tweedehandsbeurs in Deurne-Zuid

 1. De bedoeling van deze tweedehandsbeurs bestaat erin de gezinnen de gelegenheid te geven baby- en kindergerei dat nog in goede staat is van de hand te doen met het doel andere gezinnen de kans te geven die voorwerpen tweedehands aan te kopen.

 2. De aankoop van het verkoopformulier + etiketten kan gebeuren op verschillende adressen in Deurne-Zuid (zie activiteiten) vanaf 1/09/2021 en dit tegen de prijs van € 7 (1 verkoopformulier met 49 etiketten per deelnemer). Niet gebruikte etiketten worden niet terugbetaald.

 3. De Gezinsbond, afdeling Deurne-Zuid aanvaardt de op het verkoopformulier vermelde artikelen (max. 49 artikelen per lijst) tegen de aangegeven prijs voor rekening van het gezin te koop te stellen in het kader van een tweedehandsbeurs. De artikelen worden niet uitgestald indien het papieren verkoopformulier niet mee wordt afgegeven.

 4. Voorwerpen die in slechte staat verkeren of die onzuiverheden of fouten vertonen mogen door de Gezinsbond geweigerd worden. Dit kan geconstateerd worden op het moment van aanbieding of bij het uitstallen vrijdagavond. Het spreekt vanzelf dat deze voorwerpen dan niet voor verkoop in aanmerking komen en zonder verdere discussie door de verkoper zullen teruggenomen worden.

 5. Elke verkoper zorgt er zelf voor dat de aangeboden artikelen voorzien zijn van een tweedelig etiket. Dit op een zichtbare plaats en zodanig dat het er niet af kan vallen (bv. nieten of naaien aan het kledinglabel). Artikels waar het etiket is afgevallen kunnen immers niet verkocht worden! Zorg er voor dat aan de kassa het tweede deel van het etiket kan afgescheurd worden. De twee delen worden identiek ingevuld: bovenste vak: lijstnummer - artikelnummer / T=taille, maat, leeftijd / €=verkoopprijs.

 6. De prijs waartegen genoemde voorwerpen te koop aangeboden worden, wordt door de verkoper bepaald en vermeld op het verkoopformulier in het vak “€”. Van de verkoopprijs van de verkochte voorwerpen houdt de Gezinsbond 10 % af bij leden en 20 % bij niet-leden. Gelieve in vak “V” niet te schrijven. De gegevens op het verkoopformulier moeten overeen stemmen met de gegevens op het tweedelig etiket. Zo niet past de Gezinsbond de prijs op het verkoopformulier aan.

 7. De voordelen van het lidmaatschap van de Gezinsbond (zie nr. 6) worden enkel verstrekt op vertoon van de lidkaart. U kan natuurlijk altijd lid worden van de Gezinsbond.

 8. De dozen, manden of zakken waarin de kledij wordt aangeboden, dienen duidelijk voorzien te zijn van uw verkoopnummer. Zodoende krijgt u uw eigen doos, mand of zak terug. Geen vuilzakken gebruiken, aub, die scheuren veel te vlug.

 9. Schoenen, welke ter verkoop aangeboden worden, dienen per paar aan elkaar bevestigd te worden en eveneens op een duidelijk zichtbare plaats voorzien te zijn van een etiket. Het etiket NIET op de schoendoos bevestigen, wel op de schoenen zelf.

 10. Bij het aanbieden van kledij (of speelgoed) die uit meerdere stukken bestaat, dienen deze goed aan elkaar vastgemaakt te worden. Zo kan er geen discussie ontstaan over de verkoop ervan. Ze worden enkel verkocht als een geheel en niet als twee of meerdere aparte stukken. Vermijd samengestelde paketten van meerdere stuks in (doorschijnende) zakjes).

 11. Kledij die op een kapstok aan de Gezinsbond aangeboden wordt, wordt zo uitgestald met begrip dat de kapstok nadien niet aan de verkoper kan terugbezorgd worden.

 12. Bij het aanbieden van een buggy, een reisbed, een box en dergelijke wordt er gevraagd om even te tonen hoe deze geopend en terug opgevouwen kan worden. Bij voldoende plaats zullen deze open uitgestald worden.

 13. Door het te koop laten stellen van de aangeduide voorwerpen neemt de Gezinsbond geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van de kwaliteit ervan. De verantwoordelijkheid blijft bij de verkoper. De verkoop zal geschieden onder het beding dat de voorwerpen gekocht worden in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van het inleveren door de verkoper en met vermelding dat het om tweedehandsvoorwerpen gaat, zodat hiervan niet de kwaliteit van fabrieksnieuwe voorwerpen mag en kan verwacht worden.

 14. De naam van de verkoper wordt niet aan de koper meegedeeld. De Gezinsbond mag evenwel, in geval van klachten, de koper naar de verkoper doorverwijzen.

 15. Kinderen zijn van ganser harte welkom op onze tweedehandsbeurs, maar we vragen wel aan de ouders om ze in het oog te houden zodat ze geen kledij of speelgoed beschadigen.

 16. De Gezinsbond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onregelmatig verdwijnen of de beschadiging door derden van de toevertrouwde voorwerpen. Er wordt dan ook in geen geval een terugbetaling gedaan door de Gezinsbond.

 17. De te verkopen goederen worden door u op vrijdagavond 1/10/2021 tussen 18.00 en 20.30 uur naar de plaats waar de verkoop doorgaat gebracht: scoutslokaal Impeesa, Peter Benoitlaan 31 te Deurne-Zuid.

 18. De niet-verkochte goederen worden door de verkoper teruggehaald op zaterdag 2/10/2021 tussen 16.30 en 17.30 uur. De verkoper verklaart dat hij de voorwerpen terugneemt in de staat waarin ze zich op dat ogenblik bevinden. Het bedrag van de verkochte goederen wordt u de avond zelf meegeven na controle samen met de verkoper. Niet tijdig afgehaalde goederen worden automatisch eigendom van de Gezinsbond en worden aan een goed doel geschonken.

 19. Vergeet niet uw verkoopformulier af te tekenen voor akkoord. Dit wordt vrijdagavond mee afgegeven bij het brengen van de te verkopen goederen. Wie wil kan daarnaast zijn lijst op voorhand mailen naar Martina (onderwerp van je mail: Tweedehands lijst nr. ....). Je mag je lijst ook scannen en doorsturen naar dit mailadres,dan kunnen we die prijzen al op voorhand inbrengen in het computerprogramma.

Medewerkers gezocht
Zo'n beurs vraagt veel inzet van onze bestuursleden. Het begint met de verkoop van de etiketten op enkele adressen in Deurne-Zuid. Dat is het gemakkelijke deel. Het moeilijke deel begint op vrijdagavond vóór de beurs. De deelnemers mogen dan hun materiaal brengen vanaf 18.00 uur. Vóór we echter alles op de juiste plaats kunnen leggen en zetten moeten we eerst de zaal op orde stellen. Al de rekken en tafels moeten op hun plaats komen en dat vraagt wel een uurtje werk. Het uitladen en sorteren van het materiaal neemt 3 uren in beslag.
Het grootste probleem is eigenlijk om hiervoor extra medewerkers te vinden. De mensen van het bestuur staan paraat maar we zoeken nog mensen van buiten het bestuur die een handje willen toesteken bij het klaar zetten van de zaal op vrijdagnamiddag (13.30-15u), het uitladen op vrijdagavond (18-21u) en het inpakken van de niet-verkochte artikelen op zaterdagnamiddag (14-16u) of het opruimen van de zaal (17-18u). Op deze manier behouden we een grote (vaste) ploeg medewerkers.
Mensen die graag willen meehelpen mogen altijd contact opnemen via MAIL.

Coronamaatregels
Zolang er coronamaatregels van kracht zijn, dienen de deelnemers (kopers en verkopers) zich hieraan te houden (mondmasker, regelmatig handen ontsmetten, afstand houden, maximaal aantal personen in lokaal, beperkte winkeltijd, ...). De maatregels zullen zichtbaar uithangen bij de inkom.

Tweedehandsbeurs

Zin om te helpen bij onze activiteiten in Deurne-Zuid?

Voor onze grote activiteiten (zoektochten, samenwerkingen met buurtorganisaties, tweedehandsbeurs, grootouderfeest, ontbijtbuffet, ...) hebben wij telkens vele helpende handen nodig voor uiteenlopende taken.

Wil je helpen? Neem dan contact op via luc@vanocken.eu of 03-321.28.02.

Al onze bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.